4/7-FJELLSTUREN Bergen

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Velkommen på tur 28. mai!

7-fjellsturen i Bergen er regnet for en av merkedagene i byen og en skikkelig folkefest. Turen er arrangert over 60 ganger og det å gå sammen med 8000 andre, er en spesiell opplevelse. Ruta omkranser byen og går over alle de syv byfjellene. Turen er ca 3,5 mil lang og en total oppstigning på 2400 høydemeter. Det gjør turen til en real styrkeprøve.

Alternativt kan en gå 4-fjellsturen, som sparer en for 15 km og mange høydemeter. Like fullt er det en god dagstur. 

Les mer om arrangementet på Bergen og Hordaland Turlag sin hjemmeside!

Se høydeprofil og kart over løypa på hele Norges turplanlegger UT.no

Se filmklipp fra tidligere turer